top of page

Ponovna obveznost izročanja izdanega računa

Z 18. aprilom 2023 je po sprejetju spet začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov (Uradni list RS, št. 40), s katerim se je po kratki prekinitvi spet uvedla obveznost izročanja računa kupcu za blago ali storitev.


Davčni zavezanec mora od 18. aprila 2023 kupcu račun vedno izročiti (ne le na njegovo zahtevo) ne glede na način plačila.

Kupcu se lahko račun izroči v papirnati ali elektronski obliki. Če je kupec plačal z gotovino, potem mora biti izročitev v papirnati ali elektronski obliki izvedena, preden kupec zapusti poslovni prostor prodajalca, v katerem je plačal in prevzel blago ali je bila opravljena storitev.

Kupec mora izročeni račun (natisnjen ali v elektronski obliki) prevzeti in ga, če je bilo plačilo izvedeno gotovinsko, zadržati ob odhodu iz poslovnega prostora davčnega zavezanca in ga na zahtevo predložiti pooblaščeni osebi davčnega ali tržnega organa..


Vir: Gov.si

6 views0 comments
bottom of page