top of page

Spet obvezno izročati račune?

Obveznost je lani odpravila Janševa vlada


Odbor DZ za finance je 14. februarja z osmimi proti štirimi glasovom potrdil vladni predlog zakona o davčnem potrjevanju računov. SDS je poskušal z dopolnili obdržati uveljaviti starego stanje, a je odbor zavcrnil vse in tako predlog novele poslal v obravnavo na plenarno sejo Državnega zbora.


Primerjava podatkov iz davčnih blagajn glede števila izdanih in potrjenih računov v letih 2019 in 2022 je namreč pokazala, da lani kljub sicer ugodni gospodarski dejavnosti število davčno potrjenih računov ni doseglo ravni iz leta 2019. Predlog novele vnovič določa obveznost izročitve izdanega računa kupcu, ki je v Slovenji veljala od 2. januarja 2016 do 22. januarja 2022. Vlada je lani namreč sprejela novelo zakona o DDV, ki je določila, da mora davčni zavezanec izročiti račun kupcu v papirni obliki le v primeru, ko kupec to zahteva. Neizročitev računa kupcu bo skladno z načrti aktualne vlade spet davčni prekršek, za katerega se določi globa.


Kupec bo moral po novem zadržati račun, do odhoda iz mesta nakupa, pri čemer ga na zahtevo pooblaščene osebe predloži za namene nadzora. Globa za kupca, ki tega ne bo upošteval znaša 40 eur.

Vir: Rtvslo.si

9 views0 comments
bottom of page